+420737937233
martin.bordovsky@voltmark.cz

Dotace

Moravskoslezský kraj patří mezi strukturálně postižené kraje, proto zakladní dotace se navyšuje

Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %.

Pořízení fotovoltaiceké elektrárny na střechu vašeho domu:

Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány,


Výše podpory [Kč]

  • Minimální instalace o výkonu 2 kWp 40 000,- Kč
  • Minimální instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem 60 000,-kč
  • Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000,-Kč
  • Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000,-Kč

Maximálně však 200 000,- Kč na jeden RD MSK + 10% = 220 000,-Kč

Maximální výše podpory pro EKOMOBILITU


Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

  • Ekomobilita – Instalace dobíjecích stanic 30 000,-Kč

Maximální výše podpory na jeden dobíjecí bod 30 000,-Kč. MSK + 10% = 33 000,-Kč

PROJEKTOVÁ PODPORA

  • Zdroje energie – 5 000 Kč

Maximální výše podpory na jedenu projektovou podporu 5 000,-Kč. MSK + 10% = 5 500,-Kč

Kombinační bonus
Kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více
podporovaných opatření. Za každé podporované opatření, tzn. podoblast podpory, s výjimkou první,
a podpory na projektovou podporu se bonus zvyšuje o 10 000 Kč.